wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Code is incorrect!

Fout

U bent iets vergeten!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Veelgestelde vragen


Wij bieden een gezondheidstraject van vier maanden, waarbij behandeling en inspiratie rondom de gezondheid van de patiënt centraal staan. Een patiënt heeft consulten bij diverse specialisten. Je verzorgt zelf in de meeste gevallen 1 tot 3 consulten.

Dat is niet het uitgangspunt. Het belang van de patiënt en zijn hulpvraag staan voorop. Elke therapeut is een schakel, maar het verschilt per patiënt waar het accent komt te liggen en hoeveel consulten er voor welke therapeut worden ingepland.

Verre van. Iedereen werkt vanuit een positieve, oplossingsgerichte instelling, dat zijn kernwaarden binnen TOED®. Je bent een aanvulling.

Aanmeldingen komen binnen bij de centrale vestiging. Wij wijzen ze vervolgens toe aan de dichtstbijzijnde regiovestiging.

Daarvoor geldt dan een andere beloning.

Integendeel. Je houdt de administratie die je al hebt. Voor consulten binnen TOED® stuur je een factuur naar TOED. De betaling staat binnen 14 dagen op je rekening. Uiteraard geef je de patiënt een factuur mee zodat hij deze kan indienen bij zijn zorgverzekeraar.

De door TOED aangewezen therapeut met de meeste medische kennis. Na het intakegesprek bespreekt deze therapeut de patiënt kort (10 minuten) in het multidisciplinaire overleg en vraagt hij wie kan bijdragen.

Dat hangt ervan af wat jij de patiënt wilt bieden. Binnen het TOED®-traject is er veel inspiratie rondom gezondheid en ontvangt de patiënt 'meer' waar hij verder mee kan.

Jouw identiteit hoort bij jou als de therapeut die jij bent. Die blijft ook behouden als je binnen TOED® werkt. TOED® is een uitstekende pr voor je eigen praktijk en je genereert meer inkomsten. Jouw eigen praktijk blijft gewoon jouw eigen praktijk.

Om de complementaire geneeskunde verder te professionaliseren is vernieuwing nodig en dit is een van de kerndoelen van TOED®. Iedere therapeut zou buiten zijn eigen kaders maar binnen zijn eigen expertise moeten kunnen werken. Op deze wijze ben je met al je kennis en ervaring een goede partner in de gezondheidszorg.

Niemand is verantwoordelijk voor het therapeutisch handelen van de ander. Iedere therapeut / arts heeft een contract met TOED waarin deze zaken geregeld zijn.

Ja, absoluut. Je bent een belangrijke schakel en kunt naast je specialisme en expertise ook vanuit je eigen levenservaring werken. Ook dat geef je mee aan je patiënt.

Je hoeft niet na te denken over het specialisme van je collega. De specialismen zijn afgebakend en er is dus geen overlap. De patiënt staat voorop en ieder levert zijn unieke bijdrage. Je bent een schakel in het gezondheidstraject van de patiënt.

Denkbeelden van therapeuten komen nooit overeen. Wel moet je je kunnen vinden in de visie van TOED® op gezondheid, namelijk dat er vele factoren ten grondslag kunnen liggen aan gezondheidsproblemen en dat dus moet worden ingezet op diverse behandelvormen. De holistische visie van deelnemende therapeuten en artsen is vanzelfsprekend.

Er is niemand die bepaalt aan wie de patiënten worden toegewezen. In het overleg wordt gevraagd wie iets denkt te kunnen betekenen voor de specifieke patiënt.

De 'klik' met een patiënt heeft alles te maken met professionaliteit. Iedere therapeut is anders als mens en heeft zijn meerwaarde. Mocht het niet klikken op persoonlijk vlak dan is het aan de therapeut om hier een weg in te vinden. Het doel de patiënt verder te helpen staat voorop. Lukt dit niet, dan neem je contact op met de centrale vestiging. We gaan dan kijken of een andere TOED®-locatie of een andere therapeut dit kan opvangen.